A A A

Aktualności

 

 • Pielgrzymka do Knock

  XII Narodowa Polska Pielgrzymka do Knock odbędzie się 10. 06. 2017 (sobota). Hasłem przewodnim tegorocznej pielgrzymki jest: "MatkaNajświętsza wzorem służenia Chrystusowi". Podczas tej pielgrzymki odbędzie się poświęcenie polskich rodzin i osób indywidualnych Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryii Panny. Wyjazd g. 8.00 z parkingu przy starym konwencie. Koszt Ł20/osobę.

   

 • Wielkanoc

  Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary

  Składają jej wierni uwielbień swych dary.

  Odkupił swe owce Baranek bez skazy,

  Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

  Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,

  Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

  Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała?

  Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

  Żywego już Pana widziałam, grób pusty,

  I świadków anielskich i odzież, i chusty.

  Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,

  A miejscem spotkania będzie Galileja.

  Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy.

  O, Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

  Szczegółowy program Wielkiego Tygodnia w zakładce Ogłoszenia

 • Duchowa Adopcja

  Co to jest duchowa adopcja?

  Pełna poprawna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą". Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia.Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.

   

  ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI"

  Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo,

  wszyscy Aniołowie i Święci.

  Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy

  nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam,

  że od dnia ....................................

  biorę w duchową adopcję jedno dziecko,

  którego imię jedynie Bogu jest wiadome,

  aby przez 9 miesięcy, każdego dnia,

  modlić się o uratowanie jego życia

  oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen

   

  TEKST CODZIENNEJ MODLITWY "PANIE JEZU"

  Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, "Człowieka Zawierzenia", który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.